Kathmandu
Prague

The Role of the Honorary Consulate General:

 1. To help promoting bilateral relations and cultural exchange between the Czech Republic and Nepal.
 2. To promote increase in mutual trade exchange and business relations.
 3. To coordinate necessary support to the Czech citizens who are visiting Nepal as per their specific requirements in close coordination with the Embassy of the Czech Republic in India.
 4. To provide information to Nepali citizens how to obtain Czech Schengen Visa for visit, business, study, conference, meeting etc. in accordance with information available at the website of the Embassy of the Czech Republic in India.
 5. To provide information about long-term visa or residence in the Czech Republic in accordance with information available at the website of the Embassy of the Czech Republic in India.
 6. To maintain personal relation of Embassies and Honorary Consuls in Nepal with EU meetings and honorary consulate secretariats.
 7. To execute an effective plan for visits by the Embassy and official visits by Czech Delegators and or dignitaries.

Role honorárního generálního konzulátu:

 1. Pomoc při propagaci a podpoře bilaterálních vztahů a kulturní výměny mezi Českou republikou a Nepálem.
 2. Podpora růstu obchodu a udržování obchodních vztahůmezi zeměmi.
 3. Koordinace pomoci českým občanům na území Nepálu dle jejich specifických potřeb v úzké spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Indii.
 4. Poskytování informací o možnostech získání schengenských víz do České republiky za účelem návštěv, studií, účasti na konferencích a schůzkách apod. nepálským občanům v souladu s informacemi dostupnými na internetových stránkách Velvyslanectví České republiky v Indii.
 5. Poskytování informací o dlouhodobých vízech a trvalém pobytu v České republice v souladu s informacemi dostupnými na internetových stránkách Velvyslanectví České republiky v Indii.
 6. Zachování osobních vztahů velvyslanectví a honorárních konzulů v Nepálu s radou EU a sekretariátů honorárních konzulátů.
 7. Sestavování plánů návštěv velvyslanectvím a oficiálních návštěv českými delegacemi a hodnostáři.

New DelhiEmbassy

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

KATHMANDU WEATHER