Kathmandu
Prague
25.02.2021 / 10:46

Vstupní protokol pro horolezecké expedice a trekování v Nepálu, 2020

25. 9. 2020

 

Ministerstvo kultury, turismu a letectví stanovilo pro zahraniční turisty cestující do Nepálu za účelem horolezeckých expedic a trekování následující COVID-19 podmínky a pravidla.

 

1.     Před vstupem na území si turisté přijíždějící za účelem horolezectví a trekování předem zajistí víza

V zemích, kde není možné si předem o nepálská víza zažádat, si expediční týmy nebo trekaři zajistí po dohodě s nepálskými trekovými agenturami před dohodu o vstupu na území Nepálu. Pro předschválení víza nepálské agentury předloží Imigračnímu oddělení požadované doklady žadatele a take relevantní detaily vyžadované Oddělením turismu pro expediční týmy a Nepálskou turistickou radou pro trekaře. Následně Imigrační oddělení posoudí předložená doporučení k vydání víza.

2.     Turistům přijíždějící do Nepálu s vízovým doporučením a předschválením ke vstupu na území dle bodu 1, bude vízum uděleno Imigračním oddělením při vstupu na území Nepálu.

3.     Turisté přijíždějící do Nepálu předloží Imigračnímu oddělení následující dokumenty:

-Negativní PCR test ne starší jak 72 hodin

-Nepálská víza nebo doklad o předschválení víz dle bodu 1

-Rezervaci hotelu na minimálně sedmidenní karanténu v Nepálu

-Cestovní COVID-19 pojištění v minimální hodnotě 5000 USD/os.

4.     Po vstupu na území Nepálu turisté zůstanou v sedmidenní karanténě v hotelu

5.     5. den karantény si turisté na vlastní náklady nechají zhotovit PCR test a v případě negativního výsledku se můžou účastnit expedice

6.      Podle článku 5, turista s pozitivním výsledkem testu RT PCR na COVID-19 musí zůstat v hotelové karanténě, dokud nebude mít výsledek testu RT PCR negativní.

7.     Před získáním povolení pro expedici nebo treking musí expedice nebo trekkingové skupiny prokázat pojistné krytí nepálským členům skupiny vůči COVID-19 v minimální výši 100 000,- NPR (jedno sto tisíc nepálských rupií).

8.     Během expedice nebo trekkingu v Nepálu je třeba důsledně dodržovat zdravotní nařízení vydaná Ministerstvem zdravotnictví a obyvatelstva nepálské vlády.

9.     Další podmínky a ustanovení, které musí turisté v Nepálu dodržovat, budou dle pravidelného upozornění a aktualizací zveřejňovány Odborem turismu. Před expedicí nebo trekingem v Nepálu poskytne turistům příslušná agentura podrobné informace o tomto protokolu.

 

 

New DelhiEmbassy

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

Study in Czech

KATHMANDU WEATHER